Jesienne zawody o puchar "No Respect Polska"

Data: 2018-08-30 21:00 , autor: Marcin Herman , komentarzy: 0

40502861_1524035397742887_3746423697976590336_o
W dniach 12-14 października na łowisku „Na Owczarni” w miejscowości Nowa Wieś k/Kęt odbędą się jesienne zawody o puchar „No Respect Polska.”

Organizatorem jest ” Salon Wędkarski Okoń”
Kontakt 600 829 766

Patron medialny KarpKlub.pl

Serdecznie zapraszamy – będzie mega impreza !

Regulamin


ZAWODY KARPIOWE Na Łowisku:
Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Na Owczarni” 32-651 NOWA WIEŚ k/Kęt
W dniach 12-14 Października 2018r.

1. Organizatorem zawodów jest Salon Wędkarski Okoń Grzegorz Pawlicki.
2. Termin rozegrania zawodów: 12-14 października 2018rok.
3. Miejsce rozegrania zawodów: Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Na Owczarni” 32-651 NOWA WIEŚ k/Kęt
4. Opłata startowa dla startujących wynosi 500zł (pięćset złotych) od pary. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w „ Salonie Wędkarskim Okoń”
5. Drużyna, która do dnia 12.09.2018r. nie wpłaci zaliczki w wysokości 300zł, zostanie automatycznie wykreślona z listy startowej, jeśli zaś drużyna wpłaci zaliczę, ale nie wpłaci pozostałej kwoty 200zł do dnia 30.09.2018r. lub zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach , zaliczka nie zostanie zwrócona. I zaliczka (kwota 50zł) -31.08.2018r, II zaliczka ( kwota 250zł) -12.09.2018r, RESZTA (kwota 200zł) -30.09.2018r.
6. Zbiórka Uczestników zawodów: 12 październik 2018r. o godzinie 9.00 na łowisku karpiowym „Na Owczarni” 32-651 NOWA WIEŚ k/Kęt
7. Rozpoczęcie wędkowania pierwszego dnia o około godz. 13.00. Po rozładowaniu sprzętu, samochód prosimy o umieszczanie na parking. Zakończenie wędkowania w niedzielę 14.10 o godz. 10.00
8. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe. Każda z członków drużyny może używać jednocześnie dwóch wędzisk.
9. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji „fair play”.
10. Klasyfikowane są ryby: karp, amur i jesiotr o wadze powyżej 3kg.
11. Zawody odbywają się na żywej rybie z zasadą „złów i wypuść” . Każda złowiona ryba po zważeniu i zrobieniu ewentualnie zdjęcia musi być niezwłocznie wypuszczona do wody.
12. Do kwalifikacji będą zaliczane 5 największych ryb każdej drużyny.
13. Organizator wymaga od uczestników posiadania kołyski karpiowej, wagę wędkarską, worek do ważenia ryb, karpiowego podbieraka oraz worków 4szt karpiowych do przechowywania ryb (każda ryba musi być przechowana w osobnym worku), odkażacz do ran.
14. Łowienie dozwolone jest tylko na gruntowe zestawy karpiowe przy użyciu metody włosowej. Nie wolno używać przynęt zwierzęcych.
15. Nęcenie dozwolone jest przy użyciu: procy, kobry, materiałów PVA, rakiety zanętowej oraz używanie łódek zdalnie sterowanych do zanęcania i wywożenia zestawów (w obrębie swojego łowiska)
16. Do czasu przybycia sędziego wagowego należy: ryby przechowywać w worku karpiowym, w zbiorniku, w którym zostały złowione- ważenie ryb będzie odbywać się każdego dnia zawodów w godzinach: 10:00 , 16:00, 20:00
- w nadzwyczajnych przypadkach kontakt telefoniczny
17. Ważenie złowionych ryb dokonuje sędzia w obecności minimum jednego zawodnika z drużyny, po zważeniu sędzia wypisuje wagę złowionej ryby do karty połowu , a wpis potwierdza swoim podpisem.
18. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z członków ekipy.
19. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
20. Gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi członek drużyny może kontynuować wędkowanie wyłącznie na 2 wędki; musi o tym fakcie powiadomić organizatora zawodów.
21. Wędkowanie oraz hol ryb musi odbywać się w obrębie swego stanowiska.
Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie ich zestawów, mogą oni (nie muszą!!!) złożyć protest do komisji sędziowskiej. W przypadku takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji końcowych.
22. Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona ,musi zostać wyjęta z wody w ciągu 15 minut, licząc od momentu ogłoszenia sygnału kończącego zawody.
23. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
24. W kwalifikacji generalnej zawodów (dotyczy wszystkich startujący par), jak również klasyfikacji sektorowej (dotyczy poszczególnych sektorów) zwycięża drużyna, która po sygnale kończącym zawody będzie miała na swoim koncie największą wagę złowionych ryb. W przypadku gdy przydział miejsc będzie nadal niemożliwy (jednakowa waga i ilość złowionych ryb) o zajętym przez drużynę miejscu (obie klasyfikacje) decyduje waga największej, złowionej przez zainteresowane strony ryby. W sytuacji gdy rozstrzygnięcie rywalizacji w oparciu o złowione ryby będzie niemożliwe (brak złowionych ryb), przydział miejsc zostanie określony na podstawie losowania, zarówno w jednej jak i drugiej klasyfikacji.
25. Każda z drużyn biorących udział w zawodach, po ich zakończeniu, zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, komisja sędziowska ma prawo zdyskwalifikować taką drużynę, bez znaczenia na miejsce zajęte w zawodach.
26. W sytuacjach spornych decydujący na głos należy do komisji sędziowskiej, a jej decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
27. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, drużyna może być dwukrotnie upomniana, przy trzecim upomnieniu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub cały zespół bez zwrotu kosztów udziału w zawodach.
28. Wszelkie spory rozstrzyga organizator lub sędzia. W trakcie trwania zawodów organizator ma prawo zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przerwać zawody.
29. Zgłoszenie drużyny i wpłata wpisowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na fotografowanie ryb oraz zawodników i przetwarzanie zdjęć przez organizatora i sponsorów.

HARMONOGRAM - czasowy rozkład zawodów:

12.10.2018

9.00-10.00 zbiórka i losowanie stanowisk, czynności organizacyjno-porządkowe
11.00 - zajmowanie stanowisk
12.00 - poczęstunek
13.00 - rozpoczęcie zawodów na sygnał

13.10.2018r
Czas trwania rywalizacji

14.10.2018r
10.00 - zakończenie zawodów, sprzątanie stanowisk
12.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Zakończenie zawodów.

Komentarze (0)

2020-03-30 15:45 Pan Kontekstowy napisał:

A0b197f9d69bb1e4a051872f50877d44?s=120&d=wavatar&r=pg
Nie ma jeszcze żadnego komentarza

Napisz komentarz

  Galerie

  Filmy

  Reklama

  Reklama

  Facebook

  Reklama