Druga edycja „Śląskiego Pucharu SBS Tactical Baits Polska”

Data: 2018-08-28 20:00 , autor: Marcin Herman , komentarzy: 0

40129729_402327183631087_508287105781202944_n
Do zawodów został już niecały miesiąc. Zawody tę odbędą się w dniach 27-30.09.2018r na Łowisku Gajdowe w miejscowości Centawa woj. Opolskie.

Drużyny powalczą o bardzo fajne nagrody i niespodzianki, które zapewni organizator.

Portal KarpKlub.pl jest patronatem medialnym zawodów. Będziemy się starali na bieżąco informować Was o wynikach.

Wszystkim startującym życzymy powodzenia.

II ŚLĄSKU PUCHAR SBS TACTICAL BAIT
ROZPOCZĘCIE 27.09 godz.14,30
ZAKOŃCZENIE 30.09.2018 godz.13.00

REGULAMIN ZAWODÓW:

 
1 - Organizatorem imprezy jest firma SBS POLSKA Mariusz Stopyra, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów. 

2 - Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób, Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów ( uiścić opłatę w wysokości 100zł) pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.

3 - Zawodnik biorący udział w zawodach, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów oraz zapewni jemu opiekę.

4 - Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika)

5 - W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki, 

6 - Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów,Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu,

7 - Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt,

8 - Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci oraz nęcenie i łowienie na orzecha tygrysiego. 

9 - , Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,

10 - Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem i może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny, w przypadku podebrania przez inna osobą ryba nie będzie brana do klasyfikacji. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,

11 - Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 3 kg.

12 - Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej, 

13 - Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,

14 - Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody,

15 - Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,

16 - Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,

17 - Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,

18 - W klasyfikacji generalnej liczą się 4 największe ryby złowione przez drużynę. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła największą rybę, 

19 - Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście, Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,.
20 - Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów, 

21 - Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu:):), 

22 - Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan, 

23 - Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz porządku w obrębie swojego stanowiska,

24 - Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

25 - Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów, Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

26 - Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna, W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

27 - Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych. Dla wszystkich zawodników przewidziane są upominki oraz poczęstunek z miłą integracją:)

Uczestnicy

 1. Łukasz Para + Łukasz Gidek
 2. Ziemowit Różycki + partner
 3. Adam Herman + Dariusz Gmyrek
 4. Mariusz Konacki + partner
 5. Tomasz Szewczyk + Sebastian Orzelowski
 6. Łukasz Zabłocki + Andrzej Czerwiński
 7. Mateusz Groborz + Mateusz Żarczyński
 8. Paweł Juszczak + partner
 9. Dariusz Tymiński + partner
 10. Fabian Ciesielski + Przemysław Cieślar
 11. Artur Napiórski + partner
 12. Zbigniew Krzystała + partner
 13. Grzegorz Bieliński + Tomasz Bruzdziński
 14. Krzysztof Buchalski + partner
 15. Bartosz Pajęcki + Przemysław Ratajczak

Komentarze (0)

2020-03-30 16:00 Pan Kontekstowy napisał:

A0b197f9d69bb1e4a051872f50877d44?s=120&d=wavatar&r=pg
Nie ma jeszcze żadnego komentarza

Napisz komentarz

  Galerie

  Filmy

  Reklama

  Reklama

  Facebook

  Reklama